| |

“Yesus mengambil roti dan memberikannya kepada para murid; demikian juga ikan.” (25 April 2014)

kemuridan-panggilan-murid-murid-pertama

Yohanes (21:1-14)
Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya di pantai danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut: Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Tomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, “Aku pergi menangkap ikan.” Kata mereka kepadanya, “Kami pergi juga dengan engkau.” Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai; akan tetapi murid-murid itu tidak tahu, bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, “Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk-pauk?” Jawab mereka, “Tidak ada!” Maka kata Yesus kepada mereka, “Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh.” Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, “Itu Tuhan!” Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira dua ratus hasta saja; dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, “Bawalah beberapa ikan, yang baru kamu tangkap itu.” Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar: seratus lima puluh tiga ekor banyaknya; dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, “Marilah dan sarapanlah!” Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepada-Nya, “Siapakah Engkau,” sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka; demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati.

Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

Renungan
Hari ini para murid diajak sarapan oleh Guru dan Tuhan mereka, “Marilah dan sarapanlah!” Merenungkan kata sarapan, satu sosok yang selalu melintas dalam benak adalah ibu. Saya teringat kegiatan yang dilakukan Ibu dalam mempersiapkan sarapan. Pagi-pagi benar, dia bangun dari tidurnya sementara anggota rumah yang lain masih terbuai mimpi dan bersembunyi di balik selimutnya. Dia mencuci beras dan menanak nasi. Sementara menunggu nasi matang, dia berdoa. Doanya pun harus berakhir ketika nasi yang ditanaknya masak. Lalu mengolah bahan-bahan masakan menjadi sayur dan lauk pauk. Terakhir yang dibuatnya adalah minuman hangat. Semua sudah tersedia sebelum anggota rumah yang lain terbangun. Semua sudah tersedia sebelum anggota yang lain terbangun dari tidurnya.

Ingatan akan pekerjaan Ibu itu memberikan peneguhan akan sabda Yesus hari ini. Bahkan, sebelum penderitaan-Nya Yesus juga mengajak para murid untuk makan bersama. Betapa pentingnya arti makan bersama dalam sebuah relasi kehidupan bersama dengan orang lain. Orang yang tidak mau makan bersama biasanya sedang bermasalah dengan orang yang mengundangnya makan atau memiliki aktivitas lain. Dewasa ini, kebiasaan makan bersama dalam keluarga nyaris tidak ada. Entah karena di antara anggota keluarganya sedang saling mendiamkan atau entah karena kesibukan masing-masing yang menyebabkan tidak dapat duduk semeja makan. Padahal, melalui makan bersama kita dapat mempererat tali persaudaraan, saling memperkaya lewat cerita, saling meneguhkan bila mengalami kesusahan atau mengucap syukur bersama atas rejeki.

Bila hari ini kita mendapat begitu banyak orang mudah putus asa atau merasa berjuang sendiri atau menjadi serakah dan beringas untuk mendapatkan rezekinya karena kurang bersyukur, mengapa kita tidak kembali pada kebiasaan makan bersama dalam keluarga? Yesus melalui Gereja-Nya juga meninggalkan kebiasaan makan bersama lewat Ekaristi agar di antara para murid-Nya dapat bersatu, saling meneguhkan dan akrab satu sama lain. Mengapa beberapa di antara kita mash sering meninggalkan Ekaristi? Ataukah kita sedang bermasalah dengan Tuhan? Ataukah kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita hingga tidak ada waktu untuk “makan bersama” Tuhan?

“Kami menyebut makanan ini Ekaristi, dan tak satu orangpun diperbolehkan untuk mengambil bagian di dalamnya kecuali jika ia percaya kepada pengajaran kami…Sebab kami menerima ini tidak sebagai roti biasa atau minuman biasa; tetapi karena oleh kuasa Sabda Allah, Yesus Kristus Penyelamat kita telah menjelma menjadi menjadi manusia yang terdiri atas daging dan darah demi keselamatan kita, maka, kami diajar bahwa makanan itu yang telah diubah menjadi Ekaristi oleh doa Ekaristi yang ditentukan oleh-Nya, adalah Tubuh dan Darah dari Kristus yang menjelma dan dengan perubahan yang terjadi tersebut, maka tubuh dan darah kami dikuatkan.” (St. Yustinus, Martir)
Doa
Allah Bapa yang mahakuasa, kasih setia-Mu lebih kuasa dari maut; yang telah Kauberikan kepada kami takkan dapat dicuri oleh orang lain. Kami mohon. Lindungilah iman kami, bila rasa takut menghadapkan kami pada pilihan palsu. Dan bila hati kami menjadi bimbang oleh persoalan-persoalan hidup yang nyata, condongkanlah kami untuk bertahan dengan ulet dan mempercayakan diri kami kepada-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.


Sumber : www.renunganpagi.blogspot.com

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *