| |

“Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.” (16 Mei 2014)

Screen Shot 2014-03-15 at 4.47.04 PM

Yohanes (14:1-6)

Dalam amanat perpisahan-Nya Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan ke mana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana.” Kata Tomas kepada-Nya, “Tuhan, kami tidak tahu ke mana Engkau pergi; jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?” Kata Yesus kepada-Nya, “Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.”
Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya
U. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami.

Renungan

Hidup adalah pilihan, dan biasanya ada banyak pilihan dihadapkan atau disediakan bagi kita. Kita bisa menjadi apa saja, tergantung pilihan kita. Demikian juga dalam kehidupan iman, ada begitu banyak agama, ada begitu banyak jalan untuk sampai kepada Tuhan. Ada begitu banyak ajaran, aliran, dan nabi yang semuanya menuntun manusia kepada Tuhan.

Sebagai orang yang memilih Katolik sebagai agama kita, berarti kita memilih Kristus sebagai jalan, kebenaran dan kehidupan kita untuk sampai kepada Allah Bapa. Yesus sendiri telah bersabda ”Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku”.

Kita memilih Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kita. Ia akan menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa, dalam kerajaan Surga. Kita tidak perlu takut dan gelisah karena Kristus sendiri telah memberikan jaminannya bahwa di rumah Bapa ada begitu banyak tempat untuk kita. Yang diminta dari kita para pengikut Kristus adalah supaya kita tetap beribadah kepada-Nya dengan takwa, bertindak bijaksana, dan selalu mendengarkan ajaran-Nya, maka kehidupan kekal akan dianugerahkan kepada kita.

Doa

Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, kami bersyukur atas kebijaksanaan yang tampak dalam diri Yesus, Putra-Mu. Buatlah kami siap sedia melakukan perintah-Nya serta mengikuti Dia, agar dapat menikmati kebahagiaan. Sebab Dialah yang dijanjikan kepada semua orang di dunia. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

Sumber : www.renunganpagi.blogspot.com

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *