| |

“Apabila mempelai diambil, barulah sahabat-sahabat mempelai akan berpuasa.”(5 September 2014)

RosarioLukas (5:33-39)
Sekali peristiwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, “Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-murid-Mu makan dan minum.” Yesus menjawab, “Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa, selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka; pada waktu itulah mereka akan berpuasa.” Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, “Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, ‘Anggur yang tua lebih baik’.”
Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
U. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami.

Renungan
Ada cerita sederhana penuh makna. Suatu hari ada nelayan kecil yang sedang tidur di bawah pohon kelapa di tepi pantai. Lalu pedagang ikan melewatinya. Terjadilah percakapan di antara mereka. “Pak, jam berapa sekarang?” tanya pedagang. “jam 10,” jawab nelayan kecil. “Lho, Bapak kok sudah istirahat?” tanyanya tambah heran.
Kemudian nelayan ganti bertanya, “Terus, apa yang harus saya kerjakan?” “Bapak harus bekerja keras!” “Kerja keras, buat apa?” “Cari ikan yang banyak!” “Kalau ikannya sudah banyak?” “Beli kapal lebih besar!” “Kalau kapalnya sudah lebih besar?” “Nangkap ikannya lebih banyak!” “Kalau sudah banyak?” “Bangun pabrik!” “Kalau sudah bangun pabrik?” “Dapat banyak uang!” “Kalau sudah dapat banyak uang?” “Istirahat!” “Lho, saya sekarang sedang istirahat….”
Nelayan kecil ini nampaknya menikmati hidupnya dan bahagia. Dia merasa sudah cukup dengan keadaannya. Bukankah orang bahagia itu tidak diukur dari jumlah kekayaannya? Benar, namun sebagai makhluk yang berakal budi, kita hendaknya selalu berusaha mengembangkan diri.
Hidup ini adalah sebuah proses. Hidup ini bukanlah suatu “pemenuhan diri” tetapi “pengembangan diri”. Orang yang mengembangkan diri tidak akan pernah berhenti berkreasi. Dia akan terus berproses membina diri untuk menggapai kebahagiaan hidup bersama. Hidup ini harus mempunyai tujuan “menjadi” bukan “memiliki”. “Petrus, engkau Kuubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia,” sabda Yesus.
Memang, Tuhan telah “menangkap” kita menjadi murid-Nya. Kita perlu terus membina kualitas iman kita dalam relasi dengan Tuhan dan sesama. Hal ini perlu kita mulai sejak dini di tengah keluarga. Keluarga Katolik mesti membiasakan diri untuk berdoa, membaca Kitab Suci dan merayakan Ekaristi bersama. Suasana iman seperti ini niscaya mengundang Tuhan Yesus untuk selalu hadir di tengah keluarga (Luk 5:33-39).
Yesus juga memberikan makna baru perihal berpuasa. Semua perlu kita pahami dalam kerangka relasi dengan Yesus. Jadi, mulai sekarang kita menghayati hidup dan karya kita secara baru, tidak cepat puas diri. Tuhan memberi kita waktu dan kemampuan untuk terus berkembang ke arah lebih baik. Mari kita perbarui hidup kita mulai dari keluarga kita masing-masing!

Doa
Ya Allah, melalui Putra-Mu, Engkau telah menaburkan benih sabda-Mu dalam diri kami. Jadikanlah hati kami tanah yang subur dan siap sedia menerima sabda-Mu sehingga kami menghasilkan buah iman dan cinta kasih yang melimpah. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

Sumber : www.renunganpagi.blogspot.com

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *