| |

“Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati.”(11 September 2014)

Screen Shot 2014-06-18 at 8.20.43 AMLukas (6:27-38)
Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, “Dengarkanlah perkataan-Ku ini: Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. [Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian.] Lagipula kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari padanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan, maka ganjaranmu akan besar dan kalian akan menjadi anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah ke luar akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai, akan diukurkan pula kepadamu.”
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.

Renungan
Kita semua pasti dan selalu mengalami kemurahan hati Allah. Mari hening sejenak, menyadari kemurahan hati Allah pada kita. Kita diberi hidup, tempat tinggal, keluarga, matahari, udara, hujan, dll, dll. Tidak kalah pentingnya pula, kita diberi pengampunan serta jaminan keselamatan. Maka, kita pun diharapkan untuk menjadi murah hati seperti Allah. Atau lebih tepatnya, kita diharapkan menghadirkan dan menyalurkan kemurahan hati Allah kepada siapa pun. Tidak hanya kepada sesama, tetapi juga kepada mereka yang membenci, memusuhi dan pernah menyakiti kita. Kita diajak untuk mengasihi mereka dan tetap berbuat baik pada mereka, tidak menaruh benci dan dendam tetapi justru mendoakan dan memohonkan berkat. Pasti, semua ini tidak mudah kita lakukan. Sebab, ketika kita dimusuhi dan disakiti, kita mengalami luka. Dan untuk menyembuhkan luka, selalu butuh waktu untuk berproses. Dalam proses tersebut, mau tidak mau harus ada pengampunan. Bagi saya, pengampunan merupakan pemberian (forGIVEness) dan kemurahan hati yang paling berharga dibanding pemberian-pemberian yang lain. Dengan mengampuni, kita memberikan rasa damai, baik dalam hati kita sendiri maupun orang lain yang kita ampuni. Dengan pengampunan, kita tetap dapat mengasihi, berbuat baik dan mendoakan secara tulus. Dan dengan dengan mengampuni pula, kita pun diampuni (Luk 6:37).

Doa
Tuhan, anugerahilah kami Roh-Mu agar kami memiliki cinta yang mengalahkan kebencian, ampun yang menaklukkan balas dendam dan kasih yang mengenyahkan perselisihan. Amin.

Sumber : www.doakatolik.com

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *