| |

“Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?”(28 September 2014)

Yesus Menampakan Diri ke para muridMatius (21:28-32)
Sekali peristiwa Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, “Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, ‘Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini!’ Jawab anak itu, ‘Baik, Bapa.’ Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, ‘Tidak mau!’ Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?” Jawab mereka, “Yang terakhir!” Maka berkatalah Yesus kepada mereka, “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam Kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun melihatnya, kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya.”

Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
U. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami.
Renungan
Seorang ayah yang baik pasti menghendaki yang terbaik untuk anak-anaknya. Ia juga mendidik dan mengajari anak-anaknya dengan baik. Ia ingin agar anak-anaknya mendengarkan apa yang dikatakan dan melaksanakan apa yang dikehendaki. Nah, kepada Allah, kita juga menyebut Bapa sebab Ia telah berkenan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Bagaimana sikap kita pada-Nya? Apakah kita merupakan anak yang selalu mendengarkan dan melaksanakan kehendak Bapa? Setiap hari kita berdoa Bapa Kami dan berseru “jadilah kehedak-Mu” tapi mungkin kita tidak selalu menyadari apa yang kita ucapkan sehingga tidak pula menghayati dan mempraktikannya dalam hidup sehari-hari. Mungkin kita lebih sering seperti anak yang pertama dalam Injil, yakni mengatakan “Ya” tetapi tidak melaksanakan. Kita mudah untuk tidak memenuhi apa yang kita katakan dan janjikan, lebih-lebih kalau tidak mengenakkan dan membawa keuntungan bagi kita tetapi malah harus disertai pengorbanan. Namun, kadang kita juga seperti anak kedua yang menolak kehendak dan perintah Tuhan, lalu menyesal dan akhirnya melaksanakannya. Mengapa Yesus tidak memberi perumpamaan anak ketiga, yakni anak yang mengatakan “Ya” dan langsung melaksanakan. Saya kira karena Yesus amat mengerti dengan kita. Kita bukanlah manusia sempurna itu. Maka, Yesus menuntut dan menilai sebagai baik sejauh yang mampu kita lakukan. Yang penting selalu ada kesadaran akan kerapuhan, penyesalan atas dosa dan kesalahan serta tindakan pertobatan yang nyata untuk memperbaiki diri terus-menerus.
Doa
Tuhan, bantulah kami menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang selalu berjuang untuk melaksanakan kehendak-Mu. Amin.
Sumber : www.doakatolik.com

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *