| |

“Berjaga-jagalah agar kalian terluput dari malapeltaka yang akan terjadi.”(29 November 2014)

Screen Shot 2014-06-14 at 8.40.18 AMLuk. 21:34-36
Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia.”
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.

Renungan
Hari ini adalah hari terakhir sebelum kita memasuki masa Adven. Saya rasa, pesan Yesus dalam bacaan Injil sudah sangat jelas. Marilah kita memasuki masa Adven, yakni masa penantian akan kedatangan Kristus yang berinkarnasi. Ia yang adalah Allah, berkenan untuk masuk (in) ke dalam daging (carne) dan tinggal di tengah-tengah kita yang juga hidup dalam daging. Tujuannya adalah agar terjadi pertukaran yang menyelamatkan. Allah berkenan mengenakan kodrat manusia yang berdaging agar kita yang sudah hidup dalam daging ini dapat mengenakan keilahian-Nya. Bagaimana caranya? Pelan-pelan, kita melepaskan diri dari ikatan kodrat kedagingan kita dengan selalu menjaga diri, menghindarkan diri dari pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi lainnya sambil senantiasa berdoa. Dengan kata lain, kita diajak untuk bermati raga sambil semakin tekun berdoa.

Doa
Tuhan, bantulah kami untuk melepaskan diri dari berbagai macam ikatan kedagingan dan keduniawian agar kami Kaudapati pantas di hadapan-Mu. Amin.

Sumber : www.doakatolik.com

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *