| |

“Barangsiapa melakukan kehendak Bapa akan masuk Kerajaan Allah.”(4 Desember 2014)

kemuridan-panggilan-murid-murid-pertama-249x300
Matius (7:21.24-27)
Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, “Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku, ‘Tuhan! Tuhan!’ akan masuk Kerajaan Surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataan-Ku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan-Ku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh, yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya.”
Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!

Renungan
Apakah kita adalah orang Katolik yang bijaksana? Yesus ingin agar kita membaca Injil dan mempraktekkannya. Kita datang mengikuti Misa Kudus setiap hari Minggu, syukur kalau juga bisa menghadiri harian dan menerima Tubuh Kristus dengan maksud memperoleh kekuatan rohani agar tidak menjadi pribadi yang angkuh, sombong, egois, maunya sendiri, susah diatur, tidak mau berdamai, memendam kebencian dan dendam. Sebaliknya kita mau lebih bertanggung jawab dan setia sebagai suami Katolik, isteri Katolk, orangtua Katolik, mertua Katolik, menantu Katolik dan anak Katolik. Melakukan kehendak Bapa di surga adalah syarat masuk Kerajaan-Nya. Semoga hari ini kita mempraktekkan kasih yang mendidik dan tulus.

Doa
Allah yang Mahakuasa, bukalah pintu-pintu hati kami yang tertutup oleh kesombongan dan kekejian. Limpahkanlah ke dalam hati kami sukacita dan damai sejahtera sehingga langkah kami hari ini menggembirakan mereka yang kami jumpai. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin.

 

Sumber : renunganpagi.blogspot.com

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *