|

Tradisi Adven dalam Gereja Katolik Roma

Tanda TanyaAdven menurut tradisi yang berkembang di wilayah Roma lebih mempunyai nuansa liturgis yang mengutamakan kerinduan dan sukacita daripada asketis (askese, mati raga). Penggagas Adven gaya Roma adalah paus Gregorius Agung (tahun 604) yang menetapkan masa Adven yang berlangsung selama 4 pekan. Dia juga menciptakan doa-doa dan antifon masa Adven, menyusun Misa dan bacaan-bacaan untuk Ibadat Harian. Yg dipentingkan sebagai hari raya bukan lagi Epifani tetapi Natal. Pada abad VIII bentuk & struktur Adven menurut tradisi Roma menjadi lengkap.

Mulai abad VIII/IX, masa Adven sudah mulai menjadi tradisi, dilakukan empat minggu sebelum Natal. Meskipun tradisi Roma juga menekankan segi pertobatan dan keprihatinan, namun fokus perhatian dari masa Adven lebih pada pengharapan yang diwarnai kegembiraan. Liturgi Romawi yang diambil dari daerah Gallia pada abad IX diperkaya dengan tema eskatologis (mengarah ke akhir zaman) dan juga unsur-unsur pertobatan. Campuran antara tradisi Gallia dan Roma mulai abad ke 12 akhirnya menjadi acuan tentang Adven sampai hari ini yang berlangsung selama 4 pekan.

Sejak awal, menurut tradisi Roma, Gereja Katolik tidak menyebut masa Adven sebagai masa tobat. Suasana yang hendaknya dihayati dalam masa Adven adalah masa persiapan yang dihayati dengan kerinduan dan penantian akan kedatangan Kristus. Pertobatan dianjurkan sebagai salah satu cara mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus. Meskipun pertobatan dianjurkan, namun suasananya bernuansa “berjaga-jaga” atau “persiapan”.

Dengan demikian, pertobatan dilakukan sebagai salah satu langkah persiapan. Bukan suasana murung atau sedih yang mau diciptakan, tetapi suasana rindu dan berjaga-jaga. Bahkan dua pekan terakhir sebelum Natal, suasa yang diciptakan adalah kegembiraan. Ini salah satu contoh bagus yang menggambarkan penghayatan iman akan pertobatan yang diwarnai perasaan syukur, rindu, berjaga, gembira. Suasana tobat di dalam Ekaristi pada masa Adven ditandakan dengan dihilangkannya Gloria atau madah kemuliaan. Dari sejarahnya, suasana masa Adven memang merupakan gabungan antara tradisi umat Gallia (cenderung asketis, puasa, prihatin) dan tradisi Roma (sukacita).

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *