| |

“Lihatlah Anak Domba Allah!”(03 Januari 2015)

kanakyesusDoa Pagi
Allah Bapa yang Mahabaik, Putra-Mu yang tunggal telah tampak sebagai manusia, dan kami mengakui-Nya sebagai seorang di antara kami. Semoga hidup kami pun dapat kami sesuaikan dengan hidup-Nya berkat bantuan rahmat-Mu. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin.

Yohanes (1:29-34)
Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, “Lihatlah Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan: Sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel.” Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, “Aku melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Roh itu tinggal di atas-Nya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal Dia, tetapi Yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman: Jikalau engkau melihat Roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atas-Nya, Dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihat-Nya! Maka aku memberi kesaksian: Dia inilah Anak Allah!”
Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!
Renungan
Pengenalan kasat mata Yohanes Pembaptis terhadap Yesus menjadikan dia sebagai saksi kebenaran. Ia memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Anak Allah, karena setelah ia membaptis, ia melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Roh itu tinggal di atas-Nya. Anak Allah itu ternyata juga Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu berarti seperti anak domba (seekor binatang) yang harus disembelih sebagai kurban. Kalau ia membaptis dengan air untuk pertobatan, maka Yesus membaptis dengan Roh Kudus untuk menjadikan kita sahabat dan putra putri Allah.

Sumber : www.renunganpagi.blogspot.com

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *