| |

“Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan mengganjar engkau.”(18 Februari 2015)

Matius (6:1-6.16-18)

“Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan mengganjar engkau.”
Dalam khotbah di bukit Yesus bersabda kepada murid-murid-Nya, “Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu: Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, ‘Mereka sudah mendapat upahnya’. Tetapi jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, ‘Mereka sudah mendapat upahnya’. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.”
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.
Renungan
Hari ini kita memasuki Masa Prapaskah dengan Perayaan Rabu Abu. Sejak semula, yakni sejak zaman Bapa-Bapa Gereja, masa prakaskah dimaksudkan untuk meningkatkan olah rohani. Dalam bacaan Injil, kita menemukan 3 bentuk olah rohani yang hendaknya secara khusus kita tingkatkan dan kita hayati dengan sungguh-sungguh selama masa prapaskah ini, yakni ay. 2-4: memberi sedekah (amal, derma, APP); ay. 5-6: berdoa (Ekaristi, jalan salib, renungan/pendalaman APP); ay, 16-18: berpuasa (termasuk pantang). Secara khusus, ketiga hal tersebut kita hayati sebagai bentuk pertobatan yang nyata sebagaimana diserukan dalam bacaan I dan II. Sebab, bertobat bukan sekedar menyesal dan tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang telah kita lakukan tetapi “berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati” (Yl 2, 12-13) dan dengan demikian kita diperdamaikan dengan Allah (2Kor 5, 20).
Doa
Tuhan, berilah kami rahmat-Mu agar melalui amal, doa dan puasa, kami mampu menghayati pertobatan yang sejati. Amin.
Selamat Rabu Abu dan Selamat memasuki retret agung masa prapaskah 2015.
Sumber : www.doakatolik.com

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *