| |

“Roh Kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.”(13 MEI 2015)

Yohanes (16:12-15)
“Roh Kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.”
Dalam amanat perpisahan-Nya Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari pada-Ku. Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah Aku punya; sebab itu Aku berkata: Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari pada-Ku.”
Inilah Injil Tuhan kita!
U. Sabda-Mu sungguh mengagumkan!
Renungan
Luar biasa pengajaran dan kesaksian iman Paulus di Atena. Kepada orang Yunani, ia dengan berani memperkenalkan Allah yang mulia, tetapi rendah hati; Allah yang jauh berdiam dalam kemuliaan, tetapi dekat dengan manusia; Allah yang menciptakan langit dan bumi serta menebus umat manusia dari dosa dan kematian. Allah itu bukanlah Allah yang asing karena telah mewahyukan diri-Nya dalam Yesus Kristus. Dionisius, Damaris dan sekelompok orang Yunani yang menjadi percaya adalah buah Roh Kudus yang berkarya penuh dalam diri Paulus.
Roh Kudus adalah terang dan kekuatan. Ia memberikan pengetahuan untuk membedakan kebenaran dan kepalsuan, yang baik dan yang jahat. Dengan bimbingan-Nya, kita diharapkan mampu setia dalam perbuatan-perbuatan kecil bagi Tuhan dan berjuang menolak dosa sekecil apa pun yang bisa merusak relasi dengan Tuhan dan sesama. Ia melambangkan kehadiran Allah yang kontinu, meneguhkan para murid Kristus. Ia yang dikenal sebagai Penolong, Pembela, Perantara, Penghibur dan Penasihat memiliki peran penting untuk membimbing umat beriman agar dapat mengimani Yesus Kristus sebagai ‘Jalan, Kebenaran, dan Hidup’ (Yoh.14:6).
Doa
Allah Bapa Maharahim, dengan gembira kami rayakan misteri kebangkitan Putra-Mu. Dengarkanlah doa kami, semoga kami dapat bergembira pula bersama semua orang kudus, bila Kristus datang kembali. Sebab Dialah Tuhan, Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Sumber : www.renunganpagi.blogspot.com

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *