| |

Doa Bapa Kami, Ajakan Untuk Hidup Sebagai Anak Allah

DOA Bapa Kami adalah doa yang tidak asing bagi kita semua, selalu di doakan di dalam misa, dalam doa rosario dan dalam doa sehari-hari. Sebuah doa sederhana yang sangat indah, yang diajarkan oleh Yesus sendiri.

Melalui doa ini, Yesus mengajak kita untuk memanggil Bapa kepada Allah Bapa di surga. Sebuah sebutan yang hangat, mencerminkan kedekatan yang luar biasa antara manusia dengan penciptanya.

Dengan menyebut Bapa, sudah selayaknya bila kita bersikap dan berperilaku sebagai anak-anakNya. Untuk itu, kita harus mengubah hidup kita dengan senantiasa mengutamakan kehendakNya, mempercayakan seluruh hidup kita ke dalam tangan kasihNya, hidup saling mengasihi dan saling mengampuni sebagaimana Ia selalu mengampuni kita dan berjuang untuk melepaskan diri dari kekuasaan dosa yang terus menerus mengintai hidup kita.

Mari mendoakan Doa Bapa Kami dengan penuh penghayatan iman dan menerapkan setiap ungkapan dalam doa ini dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kelak Bapa berkenan menyambut kita, anak-anakNya, dengan penuh sukacita.

Sumber : www.sesawi.net

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *