| |

Benih yang baik itu anak-anak Kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. (Selasa, 28 Juli 2015)

Matius (13:36-43)
“Seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman.”
Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepada-Nya, “Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu.” Yesus menjawab, “Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak Kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah Iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikat-Nya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan-Nya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam Kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan!”
Demikianlah Injil Tuhan
U. Terpujilah Kristus.

Renungan
Yesus menjelaskan kepada murid-murid-Nya arti perumpamaan lalang di ladang itu. Anak Manusia telah menaburkan benih yang baik, tetapi iblis ikut menaburkan lalang di tengah dunia ini. Ada persaingan antara si jahat dan Anak Manusia. Hasil akhirnya akan kelihatan. Segala yang menyesatkan akan dicampakkan ke dalam dapur api, tetapi orang benar akan bercahaya seperti matahari. Kita harus berani bertempur dengan iblis untuk memenangkan sebanyak mungkin orang yang benar. Jadilah pemenang atas kuasa iblis.

Doa
Allah Bapa Yang Maharahim, Engkau tidak kelihatan tetapi selalu hadir di tengah-tengah kami, bila kami berkumpul dalam nama-Mu. Kami mohon, semoga kami tetap rukun dan menjadi umat-Mu yang suka akan kedamaian. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin.
Sumber : www.renunganpagi.blogspot.com

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *