“Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?” (5 September 2015)

Lukas (6:1-5)

“Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?”

Pada suatu hari Sabat Yesus dan murid-murid-Nya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, “Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?” Maka Yesus menjawab, “Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud, ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan, kecuali oleh para imam.” Dan Yesus berkata lagi, “Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat.”
Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
U. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami.

Renungan
Memang hari sabat itu penting. Yesus juga tetap menghormatinya dan tidak menolak hari Sabat. Yang Ia tolak ialah bahwa atas nama hukum Sabat manusia boleh saja mati kelaparan. Cara pikir yang lebih mementingkan aturan daripada manusia itulah yang Yesus lawan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu juga berlaku fleksibel pada keadaan khusus agar nilai suatu hukum itu benar-benar untuk keselamatan dan pembebasan manusia.
Doa
Allah Bapa Maharahim, perkenankanlah kami mengimani warta gembira Putra-Mu. Ajarilah kami selalu berpegang pada pengharapan yang telah Kautumbuhkan di dalam hati kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *