| |

“Jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka Kerajaan Allah sudah datang kepadamu.”(09 September 2015)

Lukas (11:15-26)
“Jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka Kerajaan Allah sudah datang kepadamu.”

Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, “Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan.” Ada pula yang mencobai Dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, “Setiap kerajaan yang terpecah-pecah, pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah, pasti runtuh. Jika Iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata, bahwa Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya, dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barangsiapa tidak bersama Aku, ia melawan Daku, dan barangsiapa tidak mengumpulkan bersama Aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian; dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, ‘Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu.’ Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula.”
Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
U. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami.

Renungan

Sudah beberapa orang pernah tampil menubuatkan datangnya kesudahan dunia, atau dalam Kitab Suci dimaklumkan sebagai ‘Hari Tuhan’. Namun, tak satu pun dari nubuatan itu yang terbukti realisasinya. Walaupun sudah banyak manusia dikecewakan oleh ramalan-ramalan seperti itu, tak sedikit orang menjadi korban setiap kali ada ramalan serupa muncul.
Kitab Yoel memang melukiskan datangnya hari Tuhan secara menakutkan, yakni ‘datangnya pemusnahan dari Yang Mahakuasa’, suatu hari yang gelap gulita, hari berawan dan kelam pekat. Celakanya, hari Tuhan itu ‘sudah dekat’. Yesus juga memaklumkan bahwa Kerajaan Allah sudah dekat, yakni saat Allah Yang Mahakuasa menyatakan kuasa-Nya. Allah Yang Mahakuasa, dalam diri Yesus, Putra-Nya, telah datang dan telah membuat Kerajaan Allah itu sedemikian dekat. Melalui berbagai mukjizat yang dibuat-Nya, Yesus memperlihatkan bahwa ”saat pemusnahan dari Yang Mahakuasa’ atas kuasa-kuasa setan sudah datang dan sudah ada di tengah-tengah mereka. Karena itu, bukanlah atas kuasa Beelzebul, penghulu setan, Yesus melakukan semua mukjizat itu, tetapi atas kuasa Bapa-Nya, Allah Yang Mahakuasa.
Kita sepantasnya bersyukur telah menjadi warga Kerajaan Allah. Semoga kita selalu ada bersama Yesus dan tidak melawan Dia dengan melakukan apa yang berkenan bagi Iblis.

Doa
Allah Bapa, Benteng Kekuatan kami, berkenanlah menjaga kelangsungan semangat Yesus Putra-Mu dalam diri kami. Semoga kami rukun bersatu padu dan selalu bersedia membangun kedamaian. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Amin.

Sumber : www.renunganpagi.blogspot.co.id

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *