| |

Anak Serupa Bapak

Rabu, 9 Maret 2016
Pekan Prapaskah IV
Yes 49:8-15; Mzm 145:8-9,13cd-14,17-18; Yoh 5:17-30.

Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam diri-Nya sendiri, demikian juga diberikan-Nya Anak mempunyai hidup dalam diri-Nya sendiri.

ADA pepatah, “Sama seperti bapak, begitulah anak.” Kita dapat juga menggunakannya berdasarkan iman kita kepada Yesus Kristus untuk membaca Injil hari ini. Yesus Kristus bersabda, “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri-Nya sendiri jikalau Ia tidak melihat Bapa mengerjakannya; sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. Sebab Bapa mengasihi Anak-Nya dan menunjukkan kepada-Nya segala sesuatu yang Dia kerjakan.”

Yesus Kristus menggambarkan relasi-Nya dengan Allah dan diri-Nya sebagai Bapa dan Anak. Relasi antara Yesus Kristus dan Bapa-Nya merupakan relasi penuh rasa hormat dan kasih yang penuh. Kedalaman kasih keputraan yang Yesus hidupi bersama Bapa sedemikian penuh daya dan membentangkan jalan yang mestinya kita tempuh.

Dalam Adorasi Ekaristi Abadi, kita menyembah Yesus Kristus yang tidak mencari keinginan-Nya sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus Dia. Kita juga tidak dapat melakukan apa pun dari diri kita sendiri, tetapi hanya yang kita lihat dikerjakan Bapa.

Tuhan Yesus Kristus. yang dikerjakan Bapa, Engkau kerjakan pula. Semoga kami juga melakukan apa yang telah Kau kerjakan hingga hidup kami memancarkan kasih-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai kini dan selamanya. Amin.

Sumber : www.sesawi.net

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *