Puncta Jumat, 24 Januari 2020

“Ia menetapkan dua belas orang untuk menyertai Dia dan untuk diutusNya memberitakan Injil”.
(Mrk 3:13-19)

Kita senantiasa juga dipanggil dan diutus 👣 Tuhan untuk mewartakan kabar baik dalam hidup 😃.

Berkah Dalem 🎚