Puncta Selasa, 04 Februari 2020

“Lalu dipegangNya tangan anak itu, kataNya: “Talita kum,” yang berarti: “Hai anak, Aku berkata kepadamu, bangunlah!”
(Mrk 5:21-43)

Setiap peristiwa penyembuhan dan peristiwa lain dalam hidup 🌈, semakin membawa kita mempunyai sikap untuk memuliakan 💞 Tuhan.

Berkah Dalem 🎚