Puncta Sabtu, 08 Februari 2020

Lalu Ia berkata kepada mereka: “Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika!” Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makanpun mereka tidak sempat.
(Mrk 6:30-34)

Setiap orang perlu beristirahat, melonggarkan keterikatan ⛓pada pekerjaan dan kesibukan. Meluangkan waktu ⏰ dan menyerahkan kepada Allah dalam iman.

Berkah Dalem 🎚