Puncta Minggu, 16 Februari 2020

“Maka Aku berkata kepadamu: Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari pada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga”.
(Mat 5:17-37)

Hukum ada untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban. Dalam kebebasan, kita mesti bersikap bijaksana dan biarlah Tuhan sendiri yang membimbingnya.

Berkah Dalem ✝