Puncta Senin, 17 Februari 2020

“Maka mengeluhlah Ia dalam hatiNya dan berkata: “Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda.”
(Mrk 8:11-13)

Sesungguhnya manusia tidak boleh menuntut suatu tanda 💹, sebab iman tidak boleh didasarkan pada tanda, namun percaya pada Tuhan.

Berkah Dalem ✝