Puncta Jumat, 21 Februari 2020

Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridNya dan berkata kepada mereka: “Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku.”
(Mrk 8:34-39)

Mengikuti Tuhan Yesus, mesti mampu menahan dan meninggalkan 🥵 kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan.

Berkah Dalem ✝