Puncta Selasa, 25 Februari 2020

Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu. KataNya kepada mereka: “Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya.”
(Mrk 9:30-37)

Pelayanan yang dilakukan mesti disertai 🌺dengan kerelaan menjadi pelayan yang rendah hati.

Berkah Dalem ✝