Puncta Jumat, 28 Februari 2020

“Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata: “Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridMu tidak?”
(Mat 9:14-15)

Tuhan menghendaki supaya kita senantiasa setia dan bersyukur 🤷‍♀, tidak bersikap iri hati, dengki atau membandingkan.

Berkah Dalem ✝