Puncta Jumat, 06 Jumat 2020

“Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum; siapa yang berkata kepada saudaranya: Kafir! harus dihadapkan ke Mahkamah Agama dan siapa yang berkata: Jahil! harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala.”
(Mat 5:20-26)

Kemarahan tanpa sebab sama dengan membunuh. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya akan merendahkan sesama. Marah tanpa sebab adalah dosa.

Berkah Dalem ✝