Puncta Minggu, 15 Maret 2020

“Tetapi barangsiapa minum air yang akan Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan Kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.”
(Yoh 4:5-42)

Marilah kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati, agar hati kita menjadi sumber mata air yang menghidupkan.
Jadilah mata air 💦 yang memberi kesegaran bagi kehidupan.

Berkah Dalem ✝