Puncta Rabu, 08 April 2020

“Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan.”
(Mat 26:14-25)

Kita serahkan perjalanan hidup ini sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Kita mesti mensyukuri dan memperjuangkannya ☂️.

Berkah Dalem 🎚️