Puncta Senin, 20 April 2020

“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah.”
(Yoh 3:1-8)

Baptisan menjadikan kita hidup baru dalam Roh, yang berarti membawa keselamatan, kebaikan, keselarasan dan harmoni hidup dengan alam semesta 🏕️ .

Berkah Dalem ✝️