Puncta Selasa, 21 April 2020

“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami.”
(Yoh 3:7-15)

Tuhan sudah memberi kesaksian hidup yang baik dan benar, maka kitapun mesti memberi kesaksian yang baik pula bagi keluarga dan sesama 👨‍❤️‍👨.

Berkah Dalem ✝️