|

Puncta Rabu, 29 April 2020

“Sebab inilah kehendak BapaKu, yaitu supaya setiap orang, yang melihat Anak dan yang percaya kepadaNya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman.”
<Yoh 6:35-40>

Untuk memperoleh hidup kekal, marilah melaksanakan kehendak Bapa, dengan mengenal hati dan kehendak-Nya serta memberi teladan dalam hidup yang konkrit ?‍?.

Berkah Dalem ?️

Similar Posts