Puncta Kamis, 30 April 2020

“Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang Kuberikan itu ialah dagingKu, yang akan Kuberikan untuk hidup dunia.”
(Yoh 6:44-51)

“Roti Hidup” menjadikan hidup lebih bermakna, berkualitas, berdaya guna, memancarkan sukacita, daya dan kekuatan bagi sesama 👧🧒.