Puncta Kamis, 7 Mei 2020

“Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari pada tuannya, ataupun seorang utusan dari pada dia yang mengutusnya.”
(Yoh 13:16-20)

Hidup adalah panggilan dan kita diutus untuk menjadi pelayanNya, mewartakan kabar baik, supaya hidup menjadi semakin indah 🌝.

Berkah Dalem 🎚️