Puncta Sabtu, 9 Mei 2020

“Jika kamu meminta sesuatu kepadaKu dalam namaKu, Aku akan melakukannya.”
(Yoh 14:7-14)

Percayalah selalu, “Gusti ora sare”. Mintalah pasti Tuhan akan memberi apa yang menjadi permohonan kita 📖.

Berkah Dalem 🎚️