Puncta Senin, 11 Mei 2020

“Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firmanKu dan BapaKu akan mengasihi dia dan Kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia.”
(Yoh 14:21-26)

Hiduplah selalu dalam kasih. Kasih tidak hanya dalam firman, namun juga juga dalam perkataan dan tindakan 💖.

Berkah Dalem ✝️