Puncta Rabu, 13 Mei 2020

“Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.”
(Yoh 15:1-8)

Kita bersyukur tinggal di dalam pokok anggur yang baik, sehingga berbuah sukacita, damai sejahtera dan kesetiaan 🎀.

Berkah Dalem ✝️