Puncta Senin, 25 Mei 2020

Selamat pagi 🌈

“Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka, yang telah Engkau berikan kepadaKu, sebab mereka adalah milikMu”.
(Yoh 17:1-11a)

Syukur atas doa yang diberikan olehNya untuk kita. Marilah kita senantiasa berdoa dan mendoakan sesama dan kehidupan ini 🤷‍♂️.

Berkah Dalem ✝️