Puncta Rabu, 8 Juli 2020

Selamat pagi 🎼

“Yesus memanggil keduabelas muridNya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan.”
<Mat 10:1-7>

Kita semua diutus dan mendapat tugas perutusan mewartakan Kerajaan Allah dengan penuh sukacita. Demi kemuliaan Allah dan menjadi berkat bagi sesama 👭🏼.

Berkah Dalem 🎚️