Puncta Minggu, 19 Juli 2020

Selamat pagi 🍇

“Ia menjawab, kataNya: “Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia”
<Mat 13:24-43>

Jadilah orang baik yang senantiasa menaburkan kebaikan dalam hidup. Meskipun kita berhadapan dengan dunia dan ilalang, tetaplah berbuat baik ☕.

Berkah Dalem ✝️