|

Puncta Senin, 27 Desember 2021

“Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat dari pada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur.”
<Yoh 20:2-8>

Hari ini Gereja merayakan pesta Santo Yohanes Rasul Penginjil, seorang Rasul yang mempunyai kerendahan hati dan kedekatan dengan Tuhan Yesus.
Marilah kita semakin mengenal dan dekat dengan Tuhan Yesus. Membuka hati dengan mendengarkan sabda Tuhan dan melayani dengan sepenuh hati ❤️.

Berkah Dalem ✝️

Similar Posts