|

Puncta Jumat, 7 Januari 2022

Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon: “Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku.” Lalu Yesus mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu, dan berkata: “Aku mau, jadilah engkau tahir.” Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya.
<Luk 5:12-16>

Allah sungguh penuh kasih dan murah hati, setiap permohonan yang disertai keyakinan dan penyerahan diri kepada-Nya pasti akan didengarkan dan dikabulkan, diberikan ketenangan, kedamaian serta harapan yang baru ☀️.

Berkah Dalem 🎚️

Similar Posts