|

Puncta Jumat, 28 Januari 2022

“Hal Kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari pada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar dari pada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya.”
<Mrk 4:26-34>

Sekecil apapun iman yang dimiliki, kalau selalu dipupuk dan dirawat dengan baik, maka akan semakin tumbuh dengan baik, subur dan berguna untuk kehidupan. Rawatlah iman dengan banyak berdoa, membangun komunikasi dengan Tuhan, menjadi pelayan yang rendah hati dan sukacita, selalu membaca dan menghayati isi Kitab Suci serta senantiasa berbuat baik kepada sesama dan alam kehidupan ini 🌳.

Berkah Dalem 🎚️

Similar Posts