|

Puncta Rabu, 09 Februari 2022

“Apa pun dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya.”
<Mrk 7:14-23>

Saudara-saudari terkasih, hati-hati terhadap tutur kata, sikap dan perilaku yang kita lakukan. Terlebih, apa yang keluar dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal itu muncul dari dalam dan menajiskan orang.

Berkah Dalem ?️

Similar Posts