|

Puncta Sabtu, 12 Februari 2022

“Hati-Ku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah tiga hari mereka mengikuti Aku dan mereka tidak mempunyai makanan.”
<Mrk 8:1-10>

Hendaknya kita selalu tergerak hatinya untuk membantu dan menolong saudara-saudari yang hidup dalam keterbatasan dan ketidakberdayaan. Tergerak untuk memberi bantuan dan meringankan hidupnya, sehingga mereka tetap mempunyai harapan untuk hidup. Berbuatlah kebaikan sesering mungkin kepada sesama, karena kita akan memperoleh kebahagiaan dan kedamaian ?.

Berkah Dalem ✝️

Similar Posts