|

Puncta Minggu, 27 Februari 2022

“Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya, meluap dari hatinya.”
<Luk 6:39-45>

Karakter, watak dan kebaikan seseorang terbentuk sejak ada di dalam rahim dan bertumbuh dari sejak kecil. Ayah dan ibu atau keluarga menjadi tempat yang utama dan pertama dalam penanaman kebaikan dan karakter seseorang. Tanamkanlah kebaikan-kebaikan dan kasih anak-anak sejak dini, supaya menghasilkan buah-buah yang baik dan membahagiakan 🍇.

Berkah Dalem ✝️

Similar Posts