|

Puncta Selasa, 21 Januari 2020

Lalu kata Yesus kepada mereka: “Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat, jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat.”
(Mrk 2:23-28)

Belajar dari St. Agnes untuk hidup dalam ketulusan 💛, kemurnian dan kesetiaan dalam hati, pikiran 🧠 dan tindakan.

Berkah Dalem 🎚

Similar Posts